ยินดีต้อนรับสู่โปรแกรมพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลสวี

สวัสดีครับ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบโปรแกรมพัฒนาบุคลากรของโรงพยาบาลสวี ซึ่งจะจัดเก็บรายละเอียดการประชุม อบรมของเจ้าหน้าที่ทุกคนในโรงพยาบาลสวีทุกคน สามารถเข้าไปดูรายการประชุมทั้งหมดไดที่ สมาชิก >>> สมาชิกเข้าสู่ระบบ ชื่อผู้ใช้ให้ใส่เลขประจำตัวประชาชน สำหรับรหัสผ่านสอบถามได้ที่ศูนย์คอมพิวเตอร์ โทร 605 หรือคุณจันทร์ทิพย์ คนซื่อ โทร 105

สิ่งทึ่ต้องตรวจสอบ

  • การประชุมครบตามที่ได้เข้าประชุมหรือไม่
  • กรณีที่มีการประชุมหลายรุ่นและมีรายชื่อซ้ำกัน
  • กรณีที่ยกเลิกการประชุมไปแล้วแต่ยังมีรายการประชุมอยู่
*** ถ้ามีปัญหาดังกล่าวข้างต้น ให้แจ้งคุณจันทร์ทิพย์ คนซื่อ เพื่อแก้ไขข้อมูลให้ถูกต้อง โทร 105 ***