Matrix ภาพรวม

ระหว่าง: ถึง:

 Severity LevelBorn Nameวันที่เกิดความเสี่ยงโปรแกรมความเสี่ยงหมวดย่อยรายละเอียดหมวดย่อยรายละเอียดความเสี่ยงแผนกที่เกิดความเสี่ยงวิธีการแก้ปัญหาสถานะผู้รายงานความเสี่ยงผู้แก้ไขความเสี่ยง
No results found.